Servis trakčních baterií bez výbuchu?

V mnoha provozech manipulační techniky jsou nedílnou součástí nabíjárny, kde se s bateriemi manipuluje. Ať už probíhá klasická výměna baterie pomocí zdvíhacích zařízení, válečkových drah, battery tugrů atp., je u toho vždy přítomna obsluha. Ta by měla být řádně proškolena provozovatelem, což je pro zaměstnavatele velmi náročné, protože v těchto oborech dochází k velmi častému střídání personálu. Obecně k proškolení dochází, ale velmi často se zapomíná na drobné detaily, které mohou ve svém důsledku způsobit škody na zdraví a majetku.

Sám jsem byl svědkem mimořádné události, při které došlo k explozi trakční baterie, kterou způsobil pachatel unikající naší pozornosti – statická elektřina. V dobré víře pořídil zaměstnavatel svým pracovníkům nové pracovní bundy, které byly teplé, s moderním střihem a pohodlné. Měly jen ,,drobnou,, chybu, vytvářely elektrický statický náboj. Tak se stalo to, co nikdo nepředpokládal. Jednoho dne došlo k explozi baterie způsobené statickým výbojem. Obsluha v nové bundě odpojovala konektory na baterii, která byla bezprostředně po nabití (s přítomností vodíku na povrchu baterie). Statický výboj inicializoval výbuch baterie, při kterém se naštěstí nikomu nic nestalo. Odneslo to ovšem sedm článků baterie, značný úklid, servis a celková škoda nebyla malá.

Reakce na oblečení

Dostával jsem se mnohokrát do konfliktu s bezpečnostními agenturami, které jistě mají své instrukce a snaží se plnit si své povinnosti. Při vstupu do mnohých podniků nám byly poskytnuty reflexní vesty, které jsme si museli obléknout. Nikoho nezajímalo, že budeme provádět servisní činnost v nabíjárně. Měli bychom tedy správně používat antistatické reflexní vesty, které jsme měli naštěstí s sebou.

Antistatická reflexní vesta by asi měla být součástí výbavy nabíjárny.

 

Jak může dojít k explozi trakční baterie?

K explozi baterie může dojít i jinými způsoby. Například jsem se setkal s nedotaženými šrouby spojek mezi články. Pikantní byla zejména situace, kdy se tento problém objevil i u nové baterie. Jediná dobrá rada je - provádějte pravidelný servis a předejdete zbytečným škodám.

 

Když už se bavíme o tom, co všechno by mohlo způsobit explozi, tak velkým nešvarem je, že se baterie připojí k nabíječi a konektory se s kabely položí na povrch baterie. Kontakty konektorů jsou mnohdy přehlíženy, starší kontakty jsou vyhřáté, ztrácejí pružnost a díky přechodovým odporům může dojít k jiskření. Další zdroj k možné explozi.

 

Zapomněli jste na velmi častý problém. Při výměnách, kdy se baterie nestačí dobít, si obsluha vybírá baterii, která je nabita třeba pouze na 80%. Nabíječ se zapomene vypnout, tak se konektory rozpojují pod protékajícím proudem a opět můžeme mít zaděláno na problém. Dodám jen, že některé nabíječe mají v konektorech nainstalovány pomocné kontakty, které nabíječ vypnou dříve, než se rozpojí silové kontakty.

Zpět do obchodu