Li – ion baterie nebo raději konzervativní olovo?

Průmyslové trakční kyselino olověné baterie jsou stále fenoménem dnešní doby, a to i navzdor tomu, že se vyrábějí téměř v nezměněné podobě již po dobu několika dekád. I když jsou kyselino olověné baterie těžké a pokládá se to za jejich nevýhodu, je na ně poměrně velké spolehnutí a stále se využívají ve velkém měřítku. V poslední době nastupují stále častěji pokusy o přechod na systém Li–ion, který sebou nese také své nevýhody. Tou hlavní je poměrně vysoká pořizovací cena baterie, ke které se musí pořídit také nový nabíječ. Přestože je, Li–ion baterie dražší než klasická trakční baterie, tak náklady na cyklus mohou být nižší z důvodu delší životnosti.  Další výhodou Li-ion baterií proti kyselino olověným je nenáročná údržba. Li-ion baterie může být ponechána v jakémkoli stavu nabití bez nežádoucích vedlejších účinků. Naproti tomu kyselino olověná baterie vyžaduje neustálý stav nabití, aby se zabránilo nežádoucí sulfataci.

Takže ať chcete baterii Li-ion, nebo baterii kyselino olověnou, tak baterie jako taková zůstane stále primárním zdrojem energie a je jen na spotřebiteli jaké výhody či finanční možnosti si zvolí.

Zpět do obchodu