Jak prodloužit životnost trakčních baterií.

Mnoho dotazů od uživatelů manipulační techniky směřuje k tomu, jak mohou prodloužit životnost svých baterií a co pro to mohou udělat.

Zásadní v tomto směru je lidský faktor.

Při zakoupení nové baterie doporučuji pročíst si návod k použití. Tam se dočtete, v jakých intervalech a jakým způsobem má obsluha VZV provádět pravidelné kontroly na trakční baterii. Z vlastní zkušenosti vím, že se to v praxi neděje a obsluhu to příliš nepálí.

Někdo se snaží zavést deníky, které po čase zmizí a vše jede opět ve starých kolejích. Myslím, že je zásadní proškolit obsluhu alespoň na základní činnosti, které velmi ovlivňují životnost baterií.

Nejdůležitější je po nákupu trakční baterie, že prvních 10 cyklů se baterie nedolévá, což se běžně provádí - doplňuje. Baterie se většinou přeplní a potom dochází k úniku elektrolytu přes zátky, opakovaným doléváním se elektrolyt naředí a výchozí parametry jsou ztraceny. Také velmi záleží na typu zátek, buď jsou obyčejné, kdy se musí každý článek přesně dolít a nebo automatické, kdy má obsluha pohodlnější práci. V případě přelití je nutné zavolat servis.

Je nutné změřit parametry baterie – zejména hustotu elektrolytu, odsát kapalinu (případně měřitelný elektrolyt) z nosiče a vyčistit povrch baterie. Také se kolikrát povede baterii vůbec nedoplnit, což má obrovský vliv na její další životnost. Baterie je suchá a dochází k reakci se vzduchem, tzv. k "spálení" desek, (omezení kapacity baterie).

Druhým případem, ke kterému dochází velmi často, je nedobíjení baterií do konečných znaků. Kdy nabíječ indikuje stav nabití na 100 %. Provozy, kde je více baterií (a ty stále nestačí, nebo jsou na hranici životnosti), dochází k tomu, že nové baterie jsou přetěžovány, protože déle vydrží v požadované zátěži a obsluha je častěji využívá. Taková baterie si ,,nevydechne,, a není v mnoha případech plně nabitá. Už zde je zárodek ke vznikající sulfataci.

Třetím problémem bývá hluboké vybíjení trakčních baterií (více jak z 80 %). Příkladem jsou vícesměnné provozy, kdy při střídání směn zůstane vybitá baterie ve vozíku. Za nějaký čas se zvedne na baterii napětí a indikátor říká, že baterie ještě může pokračovat v práci. jenže právě v tomto okamžiku, než zafunguje elektronika vozíku, se baterie hluboce vybíjí a opět vzniká problém sulfatace.

Nerad bych zapomněl na teploty, které hrají také velkou roli. Teplota baterie by neměla přesáhnout 55°C při nabíjení a v provozu. A naopak baterie, které pracují venku, nebo v chladících a mrazících halách by neměli mít nižší teplotu než 10°C. Setkal jsem se s případy, kdy měla baterie zamrzlý elektrolyt.


Zde jsem uvedl tři nejčastější příčiny, které nejvíce ovlivňují životnost baterie, nejvíce bych tedy kladl důraz na proškolení a následnou kontrolu personálu, ale také na velmi důležité pravidelné servisní prohlídky a případné opravy, které by zamezily prohlubujícím problémům.

 

 

Zpět do obchodu