Záruční servis

Záruční servis, který se provádí v pravidelných periodách na doporučení výrobce v návodech k použití tak, aby byla splněna podmínka, za které by bylo možné uplatnit nárok na reklamaci. Není tedy možné, aby se během záruční doby neprováděly žádné kontroly a prohlídky trakčních baterií a nabíječů. Jedná se především o kontrolu funkce periferií u TB - automatického systému doplňování destilované nebo demineralizované vody AQM a všech navazujících komponentů, správné umístění nádoby na DEMI vodu - špatné umístění má vliv na přeplnění článků a jejich vyplavení. Kontrolu úniku kapalin do nosiče baterie. Kontrolu nucené cirkulace elektrolytu EUW a všech navazujících komponentů včetně integrované vzduchové pumpy do nabíječe. Kontrolu spojek mezi články a všech šroubových spojů (mnohdy jsou nedotažené spoje z výroby, čímž vznikají přechodové odpory a v důsledku může dojít k explozi baterie/článku při nabíjení nebo bezprostředně po nabití ve vozíku). Kontrolu zapojení kabelů a konektorů na správnou polaritu a jestli nejsou mechanicky či jinak poškozeny, proměření parametrů baterie (napětí, teplota a hustota elektrolytu v jednotlivých článcích). Dále kontrolu monitorovacích zařízení, úrovně vybití, pokud je baterie tímto zařízením vybavena. Nesmí se zapomenout na kontrolu závěsných ok a celkového stavu nosiče.                  

Nabíječe nevyžadují speciální péči, stačí podle prašnosti prostředí pravidelně vyfoukat přístroje od prachu a nečistot. Zkontrolovat nastavení a konfiguraci pro dané baterie a systémy. Změřit nabíjecí parametry nabíječů v provozu, zkontrolovat nabíjecí kabely a konektory. Z každé kontroly nebo revize   zpracujeme pro zákazníka přehledný Protokol měření a Zprávu o stavu baterie nebo nabíječe.

UŽ SE BLÍŽÍ TERMÍN SERVISU? STAČÍ SE OBJEDNAT A JSME U VÁS <= stačí kliknout 

servis_trakcnich_baterii_efteria_02  

 

Zpět do obchodu